Antípodes

Antípodes:  del grec ἀντίποδες (anti: contra, oposat; i pous: peu; amb els peus del revés).
Antípodes: from Greek ἀντίποδες (anti: opposed, and pous: foot)

A les Antípodes, eren comuns les criatures mítiques que els responsables de l’edat mitjana van dibuixar sovint en llocs buits per omplir l’espai dels mapes. Aquestes persones dibuixades al costat dels mapes de dalt a baix, vivien en el costat oposat de la terra i es coneixien com Antichthones, una altra gran paraula! Tenien el seu lloc en els marges dels mapes medievals, races amb cares de gos i els esciàpods.

These were common mythical creatures that mediaeval map makers often drew in unknown places to fill up the space.  These up-side-down people living at the opposite side of the earth were known as Antichthones, another great word!  They took their place on mediaeval maps and marginalia right next to the dog-faced race and the sciapods.

Una cosa interessant sobre les antípodes és que el concepte va ser reconegut pels antics grecs (Plató, Aristòtil, Plutarc, Estrabó i Diògenes) que demostra la seva comprensió d’un món esfèric. En contrast, els primers cristians van trobar la idea dels antípodes absurda.

An interesting thing about the antipodes is that the concept was recognized by the ancient Greeks, (Plato, Aristotle, Plutarch, Strabo, and Diogenes) demonstrating their understanding of a spherical world.  In contrast, the early Christians found the idea of antipodes to be absurd.

En llatí significa aquells amb els peus oposats, una referència a l’antiga creença europea de que la gent al sud de l’Equador els hi creixien els peus dels caps. Potser millor hagués estat pensar en aletes: A la majoria de llocs de l’hemisferi nord, el punt oposat és l’aigua, ja que els oceans cobreixen el 70 % de la Terra.
Jugar a les antípodes produeix parelles divertides. A les Bermudes poden gaudir de la brisa del mar de Perth, a Austràlia, però el xoc climàtic més important seria dels habitants de Tombuctú, en ple desert, que arribarien fins gairebé les Fiji. I com diria un d’aquest jugadors: Imagina’t la decepció d’algú cavant per sortir de Sibèria i que acaba a l’Antàrtida.

In Latin means those with the feet opposite, a reference to the old European belief that people south of the Equator had feet growing from their heads. They should have been thinking fins: From most locations in the Northern Hemisphere, the opposite spot is water, since oceans cover 70 percent of the Earth.Playing antipodes produces amusing pairings. Bermudans would still enjoy sea breezes by Perth, Australia, but climate shock would await Timbuktu’s desert dwellers, who’d come up near tropical Fiji. And as one player says, Imagine the disappointment of someone digging their way out of Siberia and ending up in Antarctica.

La següent llista mostra els parells més aproximats de ciutats antípodes:

Svalbard, Noruega McMurdo Sound, Antàrctica
A Coruña, Espanya Christchurch, Nova Zelanda
León, Espanya Wellington, Nova Zelanda
Sevilla, Espanya Auckland, Nova Zelanda
Tombuktú, Mali Fiji
Bermudes Perth, Austràlia
Bogotá, Colòmbia Jakarta, Indonesia
Lima, Perú Bangkok, Thailandia
Asunción, Paraguai Taipei, Taiwan
Santiago, Xile Xian, Xhina
Buenos Aires, Argentina Shanghai, Xina
Córdoba, Argentina Wuhan, Xina
Bahia Blanca, Argentina Beijing, China

Troba l'altre costat del món.


Random Notes: Geographer-at-large
National Geographic
Peakbagger.com
Advertisements

Chelsea

Pels viatgers fanàtics, eventuals o esporàdics, una petita ajuda amb aquest mapa:

Aquí podeu descarregar el Pdf

Pels viatgers més aventurers o curiosos però amb poc temps, el mapa de Kensington i Chelsea:

Aquí podeu descarregar el Pdf

Pels viatgers musics aquest és el millor mapa del metro que podeu trobar a tota la xarxa:

Aquí pots descarregar el  Pdf des de The Guardian

Pels viatgers maldestres, els mapes irrompibles de Crumpled City Maps:

Pels viatgers polítics, la credibilitat de la FIFA:

Trobat a Sanford-Soccer-Net

Pels viatgers depressius, l’estadística de prescripcions per medicaments antidepressius:

Pels viatgers històrics, Stamford Bridge 1909:

El rei de Botswana

The King of Botswana

La sang blava, i altres de color indeterminat, ocupen el seu temps d’oci muntant empreses profitoses. S’entretenen amb joguines perilloses. O exterminen nacions, pobles o ètnies senceres, des de Lluís XIV a Felip V. També dediquen el seu temps d’esbarjo a la cassa i tortura d’elefants i altres animals indefensos. Per a ells no hi ha crisi. No cal l’estalvi. Tenen un sou per tota la vida, feina segura i poques opcions d’anar-se a la cua de l’INEM. Poden permetre’s el petit luxe d’un safari i caure per les escales a les quatre de la matinada (a qui no li ha passat alguna vegada?). Es trist matar per hobby. Trist permetre l’assassinat. Trist la fam i l’atur. I molt trist, mantenir famílies monàrquiques obsoletes, antiquades i gens transparents. Abans d’arribar al final d’aquest post, us deixo aquestes imatges d’elefants-mapes. Elephant Parade: Copenhaguen, Londres…

The blue blood, and other indeterminate color, occupy their leisure time riding profitable businesses. Entertain themselves with dangerous toys. Or exterminated nations, whole peoples or ethnic groups, from Louis XIV to Philip V. We also spend their leisure time in hunting and torture of elephants and other defenseless animals. For them there is no crisis. Needless savings. Have a salary for life, work and few safe options to go to the back of the INEM. Can afford the luxury of a small safari and fell down the stairs at four in the morning (who would not have ever happened?). It is sad to kill for hobby. Sad to allow the murder. Sad hunger and unemployment. And very sad, monarchical families keep obsolete, outdated and not transparent. Before reaching the end of this post, I leave these images of elephants-maps. Elephant Parade: Copenhagen, London …

Imatge de JustJo09

Imatge de JustJo09

Un blog molt interessant, Fernando Vicente Atlas:

Curiositats del temps. On és l'elefant?

I ara, la imatge que no voldria veure mai més:

Orbe Perfil.com

El Blog Verde

Una última foto: La orella d’un elefant tractada i decorada per un taxidermista.

Yes

Trobat a Alphadesigner Blog

Una opinió trobada en els comentaris, molt encertada:

Having just moved to Spain a few weeks ago, I have also discovered that ‘ahora’ does not really mean ‘now’ as I had thought, but is actually more like 5% ‘in the next 10 minutes’, 15% ‘in a few hours’, 50% ‘sometime today’, 20% ‘eventually’, and 10% ‘never’.

I per acabar, una petita referència a les llengües, trobada a Eupedia:

Millor Riure

Laughter is Best

Llegit a l’Alphadesigner blog: …La zona Euro es reduirà a una única entitat  anomenada Merkelreich i inclourà Alemanya, França, Àustria i Luxemburg. Itàlia, Espanya i Bèlgica es divideixen en diferents estats de menor grandària, i el país Basc, Valònia i el nord d’Itàlia s’uniran a la Merkelreich. Espanya es desintegrarà i Galícia i Extremadura s’uniran a Portugal per formar un nou país anomenat Portugalicia. Andalusia i Múrcia formaran un sol estat al sud,  batejat com Sleepy Hollow. Castella, regió central d’Espanya, es transformarà en el nou Vaticà. La majoria dels veritables catòlics viuen allà, pel que seria natural que l’Església Catòlica els reubiquès a tots en aquest indret. La resta d’Espanya anirà a l’imperi català, que estaria, políticament, sota la influència de Merkelreich

Read on Alphadesigner blog: …The current Eurozone will shrink to a federation-like entity called Merkelreich and will include Germany, France, Austria and Luxembourg. Italy, Spain and Belgium will split into different smaller countries, out of which Spain’s Basque regions, Belgium’s Wallonia and Northen Italy will retain the Euro and join the Merkelreich. Spain will disintegrate and Galicia and Extramadura will join Portugal to form a new country called Portugalicia. Andalusia and Murcia will form a single state in the south which is labelled “Sleepy Hollow”. Castile, Spain’s central region, will transform into the new Vatican. Most of the truly devout Catholics live there even today, so it would be only natural for the Catholic church to relocate completely. The rest of Spain will go to the Catalan Empire, which will be politically under the influence of Merkelreich…

I de regal aquestes dues imatges més:

Enllaç:

Mapping Stereotypes